Bachove esence so razvrščene v sedem širokih psiholoških kategorij, ki predstavljajo vzroke za bolezni: strah, negotovost, pomanjkanje zanimanja za trenutne okoliščine, osamljenost, preobčutljivost na vplive in ideje, žalost ali obup ter pretirana skrb za druge na račun samega sebe.

Informacije o esencah oz. frekvencah, ki vam lahko pomagajo pri navedenih vzrokih najdete v povezavah na spletnih straneh Frequency-Therapy-Healing.com

Uporabo Bachovih Esenc priporočamo z Zapperjem-Pro.

STRAH DVOM NEZANIMANJE ZA SEDANJOST OSAMLJENOST PREOBČUTLJIVOST OBUP PRETIRANA SKRB
S klikom izberite želeno kategorijo

Frekvence v tem sklopu v nas prebudijo pozitivne sile, kot so modrost, prizanesljivost, mir in poslušanje bližnjega. Zelena barva, povezana s srčno čakro, simbolizira ravnovesje, umirjenost in sprostitev. Ta barva spodbuja odprtost do sočloveka, samoopazovanje in prožne misli, kar prispeva k uravnoteženosti telesa in uma.

BACHOVA ESENCA 34
MOČVIRSKA GREBENIKA
Water Violet
odprtost in komunikacija
18
NEDOTIKA
Impatiens
razumevanje in ptrpežljivost
14
JESENSKO RESJE
Heather
notranji mir
DISHARMONIJA Osamljenost, odmaknjenost, izločenost, občutek večvrednosti Naglica, nepotrepežljivost, prehiter notranji ritem Egocentričnost, prekomerno govoričenje, potreba po nenehni pozornosti
HARMONIJA Ravnovesje in ponižnost, sozvočje z ostalimi ljudmi, prijaznost Potrpežljivost, umirjenost, spoštovanje drugih Empatija, posluh za sočloveka, krepitev lastne identitete
FREKVENCA 428,28 Hz 463,06 Hz 301,78 Hz
FREKVENCA za vpis v ZAPPER-PRO 428 Hz 463 Hz 302 Hz
100. HARMONIK fundamentalne frekvence (Zapper-Pro) 42.828 Hz 46.306 Hz 30.178 Hz
1000. HARMONIK fundamentalne frekvence (Zapper-Pro) 428.280 Hz 463.060 Hz 301.780 Hz

V Zapper-Pro vnesite programe po vaših željah. Frekvence lahko vpišete večkrat ali manjkrat, skladno s potrebami. Če želite izvajati terapijo z le eno esenco, na vseh deset mest v enem programu vnesete eno samo frekvenco.

Nekaj primerov programov za 30-minutne tretmaje:

  1. 428 Hz, 463 Hz, 302 Hz, 428 Hz, 463 Hz, 302 Hz, 428 Hz, 463 Hz, 302 Hz, 428 Hz
  2. 42.828 Hz, 46.306 Hz, 30.178 Hz, 42.828 Hz, 46.306 Hz, 30.178 Hz, 42.828 Hz, 46.306 Hz, 30.178 Hz, 42.828 Hz
  3. 428.280 Hz, 463.060 Hz, 301.780 Hz, 428.280 Hz, 463.060 Hz, 301.780 Hz, 428.280 Hz, 463.060 Hz, 301.780 Hz, 428.280 Hz

Prioritetno uporabite prvi program, ker pa gre za frekvence pod 1.000 Hz, boste le-te lahko občutili močneje. V tem primeru lahko uporabite tudi 100. in 1000. harmonik. Uporaba harmonikov omogoča terapije z dodatnimi frekvencami, ki so harmonične z glavno frekvenco, kar lahko poveča učinkovitost. Harmoniki lahko tudi povečajo moč in natančnost.